Tất cả tin đăng của ChiThanhOTO
Cần bán xe tải nhỏ suzuki 500kg/600kg, Đại Lý Ôtô Tây Đô
Xe tải, Xe khác   - Rạch Giá
Đã xem : (8)
Đăng lúc : 22-05-2018 06:31:19
Gởi bởi : ChiThanhOTO
Có 0 phản hồi
lần cuối 22-05-2018 06:31:19
Gởi bởi : ChiThanhOTO
Có bán các dòng xe tải Lớn, Nhỏ, Đại Lý Cấp 1 - Ôtô Tây Đô
Xe tải, Xe khác   - Rạch Giá
Đã xem : (4)
Đăng lúc : 21-05-2018 04:38:18
Gởi bởi : ChiThanhOTO
Có 0 phản hồi
lần cuối 21-05-2018 04:38:18
Gởi bởi : ChiThanhOTO
Cần bán xe tải DONGBEN thùng lửng 800kg/850kg/900kg, Đại Lý Ôtô Tây Đô
Xe tải, Xe khác   - Rạch Giá
Đã xem : (6)
Đăng lúc : 18-05-2018 04:31:03
Gởi bởi : ChiThanhOTO
Có 0 phản hồi
lần cuối 18-05-2018 04:31:03
Gởi bởi : ChiThanhOTO
Cần bán xe tải DONGBEN 700kg/800kg, Đại Lý Ôtô Tây Đô
Xe tải, Xe khác   - Rạch Giá
Đã xem : (10)
Đăng lúc : 17-05-2018 03:41:07
Gởi bởi : ChiThanhOTO
Có 0 phản hồi
lần cuối 17-05-2018 03:41:07
Gởi bởi : ChiThanhOTO
Cần bán xe tải jac 2t7/3 tấn, Đại Lý Cấp 1 - Ôtô Tây Đô
Xe tải, Xe khác   - Rạch Giá
Đã xem : (10)
Đăng lúc : 17-05-2018 03:38:32
Gởi bởi : ChiThanhOTO
Có 0 phản hồi
lần cuối 17-05-2018 03:38:32
Gởi bởi : ChiThanhOTO
Cần bán xe tải nhỏ jac 900kg/1 tấn/1.2 tấn, trả góp, hỗ trợ và tư vấn
Xe tải, Xe khác   - Rạch Giá
Đã xem : (13)
Đăng lúc : 16-05-2018 11:25:35
Gởi bởi : ChiThanhOTO
Có 0 phản hồi
lần cuối 16-05-2018 11:25:35
Gởi bởi : ChiThanhOTO
Xe tải jac 4 tấn/5 tấn, trả góp, lãi suất,tư vấn
Xe tải, Xe khác   - Rạch Giá
Đã xem : (9)
Đăng lúc : 16-05-2018 11:22:58
Gởi bởi : ChiThanhOTO
Có 0 phản hồi
lần cuối 16-05-2018 11:22:58
Gởi bởi : ChiThanhOTO
Bán xe tải huyndai trả gop, lãi suất, tư vấn
Xe tải, Xe khác   - Rạch Giá
Đã xem : (13)
Đăng lúc : 15-05-2018 08:26:38
Gởi bởi : ChiThanhOTO
Có 0 phản hồi
lần cuối 15-05-2018 08:26:38
Gởi bởi : ChiThanhOTO
Bán xe tải nhỏ Veam Star 600kg/700kg/760kg,tư vấn, trả góp
Xe tải, Xe khác   - Rạch Giá
Đã xem : (12)
Đăng lúc : 14-05-2018 11:10:29
Gởi bởi : ChiThanhOTO
Có 0 phản hồi
lần cuối 14-05-2018 11:10:29
Gởi bởi : ChiThanhOTO
bán xe kenbo 850kg/900kg/990kg, trả góp
Ô tô   - Rạch Giá
Đã xem : (4)
Đăng lúc : 14-05-2018 10:38:43
Gởi bởi : ChiThanhOTO
Có 0 phản hồi
lần cuối 14-05-2018 10:38:43
Gởi bởi : ChiThanhOTO
Bán xe tải suzuki ben 500kg/600kg/700kg, trả góp
Xe tải, Xe khác   - Rạch Giá
Đã xem : (6)
Đăng lúc : 14-05-2018 08:36:30
Gởi bởi : ChiThanhOTO
Có 0 phản hồi
lần cuối 14-05-2018 08:36:30
Gởi bởi : ChiThanhOTO