Chợ Rạch Giá | Sản Phẩm Mới
Tất cả tin đăng của tran dinh khoa
Bán dự án số 30 Mạc Đỉnh Chi - Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, tphcm
Cần bán   - Rạch Giá
Đã xem : (3)
Đăng lúc : 15-08-2018 09:45:10
Gởi bởi : tran dinh khoa
Có 0 phản hồi
lần cuối 15-08-2018 09:45:10
Gởi bởi : tran dinh khoa
Bán khu đất dự án địa chỉ số 23 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1, tphcm
Cần bán   - Rạch Giá
Đã xem : (3)
Đăng lúc : 15-08-2018 09:40:40
Gởi bởi : tran dinh khoa
Có 0 phản hồi
lần cuối 15-08-2018 09:40:40
Gởi bởi : tran dinh khoa
Bán khách sạn 307 – 309 Lý Tự Trọng, phường Bến Thành, quận 1, tphcm, diện tích: 8m x 20m
Cần bán   - Rạch Giá
Đã xem : (2)
Đăng lúc : 14-08-2018 14:02:19
Gởi bởi : tran dinh khoa
Có 0 phản hồi
lần cuối 14-08-2018 14:02:19
Gởi bởi : tran dinh khoa
Bán cao ốc địa chỉ số 3 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1, tphcm, diện tích: 10,5m x 22m
Cần bán   - Rạch Giá
Đã xem : (3)
Đăng lúc : 14-08-2018 13:54:36
Gởi bởi : tran dinh khoa
Có 0 phản hồi
lần cuối 14-08-2018 13:54:36
Gởi bởi : tran dinh khoa
Bán khu phức hợp ba chức năng địa chỉ 15 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, tphcm
Cần bán   - Rạch Giá
Đã xem : (5)
Đăng lúc : 13-08-2018 12:52:37
Gởi bởi : tran dinh khoa
Có 0 phản hồi
lần cuối 13-08-2018 12:52:37
Gởi bởi : tran dinh khoa
Bán dự án 4 mặt tiền bốn chức năng địa chỉ 64 Lê Lợi, phường Bến Nghé, quận 1, tphcm
Cần bán   - Rạch Giá
Đã xem : (4)
Đăng lúc : 13-08-2018 12:45:48
Gởi bởi : tran dinh khoa
Có 0 phản hồi
lần cuối 13-08-2018 12:45:48
Gởi bởi : tran dinh khoa
Bán nhà mặt tiền địa chỉ số 181 – 183 - 185 Lý Tự Trọng, phường Bến Thành, quận 1, tphcm
Cần bán   - Rạch Giá
Đã xem : (10)
Đăng lúc : 07-08-2018 02:54:47
Gởi bởi : tran dinh khoa
Có 0 phản hồi
lần cuối 07-08-2018 02:54:47
Gởi bởi : tran dinh khoa
Bán nhà mặt tiền địa chỉ 36 – 38 Lê Lai, phường Bến Thành, quận 1, tphcm, kề chợ Bến Thành
Cần bán   - Rạch Giá
Đã xem : (6)
Đăng lúc : 07-08-2018 02:47:18
Gởi bởi : tran dinh khoa
Có 0 phản hồi
lần cuối 07-08-2018 02:47:18
Gởi bởi : tran dinh khoa
Có 0 phản hồi
lần cuối 06-08-2018 02:53:53
Gởi bởi : tran dinh khoa
Có 0 phản hồi
lần cuối 06-08-2018 02:50:01
Gởi bởi : tran dinh khoa
Có 0 phản hồi
lần cuối 04-08-2018 03:11:32
Gởi bởi : tran dinh khoa
Có 0 phản hồi
lần cuối 04-08-2018 03:04:59
Gởi bởi : tran dinh khoa
Bán nhà mt 254 – 256 - 258 Lê Thánh Tôn, phường Bến Thành, quận 1, tphcm, diện tích: 12m x 19m
Cần bán   - Rạch Giá
Đã xem : (17)
Đăng lúc : 03-08-2018 03:28:59
Gởi bởi : tran dinh khoa
Có 0 phản hồi
lần cuối 03-08-2018 03:28:59
Gởi bởi : tran dinh khoa
Bán khách sạn địa chỉ số 60 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, tphcm, diện tích: 4m x 22m
Cần bán   - Rạch Giá
Đã xem : (10)
Đăng lúc : 03-08-2018 03:23:04
Gởi bởi : tran dinh khoa
Có 0 phản hồi
lần cuối 03-08-2018 03:23:04
Gởi bởi : tran dinh khoa
Bán nhà 2 mặt tiền Lê Thánh Tôn - Thi Sách, phường Bến Nghé, quận 1, tphcm, diện tích: 192 m2
Cần bán   - Rạch Giá
Đã xem : (10)
Đăng lúc : 02-08-2018 02:46:19
Gởi bởi : tran dinh khoa
Có 0 phản hồi
lần cuối 02-08-2018 02:46:19
Gởi bởi : tran dinh khoa
Bán nhà mặt tiền địa chỉ 106 Lê Lợi, phường Bến Thành, quận 1, tphcm, diện tích: 4,2m x 25m
Cần bán   - Rạch Giá
Đã xem : (5)
Đăng lúc : 02-08-2018 02:39:27
Gởi bởi : tran dinh khoa
Có 0 phản hồi
lần cuối 02-08-2018 02:39:27
Gởi bởi : tran dinh khoa
Có 0 phản hồi
lần cuối 31-07-2018 03:07:32
Gởi bởi : tran dinh khoa
Có 0 phản hồi
lần cuối 31-07-2018 03:00:32
Gởi bởi : tran dinh khoa
Bán nhà mặt tiền số 30 Lê Lợi, phường Bến Nghé, quận 1, tphcm, diện tích: 5m x 38m
Cần bán   - Rạch Giá
Đã xem : (6)
Đăng lúc : 30-07-2018 02:56:54
Gởi bởi : tran dinh khoa
Có 0 phản hồi
lần cuối 30-07-2018 02:56:54
Gởi bởi : tran dinh khoa
Bán cao ốc số 186 - 188 Lê Lai, phường Bến Thành, quận 1, tphcm, diện tích: 10m x 16m
Cần bán   - Rạch Giá
Đã xem : (7)
Đăng lúc : 30-07-2018 02:49:10
Gởi bởi : tran dinh khoa
Có 0 phản hồi
lần cuối 30-07-2018 02:49:10
Gởi bởi : tran dinh khoa
Chuyển đến trang 1 2 3 4 5 6 7  [sau]