Thông tin thành viên
Laptop Thanh Phương
17 Huỳnh Thúc Kháng, TP Rạch Giá
0918069900
Update thông tin : 18/10/2015
Tổng số đánh giá: 1
Đánh giá tốt: 0
Đánh giá bình thường: 1
Đánh giá không tốt: 0
Nội dung Người nhận xét Lúc
bán tốt 0918123456 18/10/2015 10 : 35 : 58